Tarieven Onderhoud, Service en Montage

Per januari 2016. Vermelde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Onderhoudscontract tot 15 km vanaf Oosterbeek, ongeacht de leeftijd van uw ketel !
Voor jaarlijks uit te voeren onderhoudswerkzaamheden gelden onderstaande tarieven per onderhoudsbeurt incl. voorrijkosten. Wij bellen of mailen u jaarlijks voor een afspraak dus u hoeft zelf niets meer bij te houden. Kleine reparaties/storingen die tijdens het onderhoud uitgevoerd kunnen worden zijn hierbij inbegrepen. Excl. materiaalkosten.

• Hoog Rendement CV-ketel tot 45 kW € 72.00   45 tot 65 kW € 82.00
• Combi-ketel tot 45 kW € 72.00   45 tot 65 kW € 82.00
• Hoog Rendement Combi-ketel tot 45 kW € 72.00   45 tot 65 kW € 82.00
• Lucht verhitter tot 45 kW € 72.00   45 tot 65 kW € 82.00
• Toestellen meer dan 65 kW    Prijs op aanvraag      

 

 

 

 

 

Voor het in combinatie met bovengenoemde toestellen uitvoeren van onderhoud aan tapwater toestellen gelden de volgende tarieven:

• Keuken geiser  €    26,00
• Bad geiser of gas boiler €    32,00
• Vacuüm box, mechanische ventilatie €    26,00

 


  

Onderhoudscontract tot 25 km vanaf Oosterbeek, ongeacht de leeftijd van uw ketel !

Voor jaarlijks uit te voeren onderhoudswerkzaamheden gelden onderstaande tarieven per onderhoudsbeurt incl. voorrijkosten. Wij bellen of mailen u jaarlijks voor een afspraak dus u hoeft zelf niets meer bij te houden. Kleine reparaties/storingen die tijdens het onderhoud uitgevoerd kunnen worden zijn hierbij inbegrepen. Excl. materiaalkosten.

• Hoog Rendement CV-ketel tot 45 kW € 82.00   45 tot 65 kW € 92.00
• Combi-ketel tot 45 kW € 82.00   45 tot 65 kW € 92.00
• Hoog Rendement Combi-ketel tot 45 kW € 82.00   45 tot 65 kW € 92.00
• Lucht verhitter tot 45 kW € 82.00   45 tot 65 kW € 92.00
• Toestellen meer dan 65 kW    Prijs op aanvraag      

 

 

 

 

 

Voor het in combinatie met bovengenoemde toestellen uitvoeren van onderhoud aan tapwater toestellen gelden de volgende tarieven:

• Keuken geiser  €    26,00
• Bad geiser of gas boiler €    32,00
• Vacuüm box, mechanische ventilatie €    26,00

 


 

 Los Onderhoud
Voor uit te voeren onderhoudswerkzaamheden gelden onderstaande tarieven per losse onderhoudsbeurt excl. voorrijkosten
• Hoog Rendement CV-ketel tot 45 kW € 85.00   45 tot 65 kW € 95.00
• Combi-ketel tot 45 kW € 85.00   45 tot 65 kW € 95.00
• Hoog Rendement Combi-ketel tot 45 kW € 85.00   45 tot 65 kW € 95.00
• Lucht verhitter tot 45 kW € 85.00   45 tot 65 kW € 95.00
• Toestellen meer dan 65 kW    Prijs op aanvraag      

 

 

 

 

 

• Keuken geiser  €    40,00
• Bad geiser of gas boiler €    46,00
• Vacuüm box, mechanische ventilatie €    40,00

 


 

Uurtarieven Service
Levering en montage van materialen en het verhelpen van storingen zijn niet inbegrepen bij het onderhoudstarief, hiervoor gelden de onderstaande uurtarieven (exclusief voorrijkosten):

• Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur €    45.00 per uur
• Maandag t/m vrijdag 18.00 - 24.00 uur €    56,25 per uur
• Zaterdag 08.00 - 18.00 uur €    67,50 per uur
• Zaterdag 18.00 - 24.00 uur €    78.75 per uur
• Zon- en feestdagen 00.00 - 24.00 uur en tot 08.00 uur van de volgende dag €    90,00 per uur

 

 

 

 
Jaarlijks, voorafgaand aan het nieuwe contractjaar, zullen de tarieven worden aangepast aan de dan geldende prijsindexering.

Uurtarieven Montage
Voor aanleg cv installatie etc. (Vermelde bedragen zijn exclusief 21% BTW en exclusief voorrijkosten):

• Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur €   40,00  per uur

 

 

Tarieven Voorrijkosten en kilometervergoeding t.b.v. storingen en regie werkzaamheden
Gemeten wordt vanuit centrum Oosterbeek. Vermelde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Binnen regio:
Tot 10 km    €    15,00
Tot 15 km    €    20,00
Tot 20 km    €    25,00
Tot 25 km    €    30,00

Buiten regio/vanaf 25 km: volgens afspraak.

Voorwaarden Onderhoudscontract:

Algemeen

1. Op dit contract zijn de tarieven van toepassing als vermeld in de bijlage 'Tarieven'.
2. Het contract geldt voor een periode van 2 jaar en zal steeds stilzwijgend worden verlengd voor een periode van een jaar. Deze verlenging is niet van toepassing indien een der partijen te kennen geeft het abonnement te willen opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Opzegging is maandelijks mogelijk.
3. Alle betalingen zullen geschieden binnen 14 dagen na indiening van de factuur.

Onderhoud
4. De installateur verricht één maal per jaar onderhoud aan de installaties als vermeld in het contract.
5. De installateur verricht onderhoudswerkzaamheden welke als volgt zijn omschreven:

 • Reinigen en controleren van het rookkanaal in de ketel en aansluit stukken van de ketel
 • Reinigen van de rookgaszijdige ketel oppervlakken, de rookgas koeler en economiser.
 • Reinigen van branderbed c.q. branders en platen daaronder.
 • Reinigen, controleren en afstellen van inspuit stukken, ontsteking, trafo, ionisatie pennen of thermokoppel en waakvlam. Bij HR-ketel de drukschakelaar controleren door het blokkeren van het rook gastransport.
 • Reinigen van gasfilters.
 • Controleren op een rustige start van de ketel, voldoende rookgas afvoer en het doven van de waakvlam.
 • Controle vergrendeling gastoevoer.
 • Controle waterdruk, zo nodig bijvullen en ontluchten.
 • Controle druk expansievat.
 • Controle werking circulatiepompen.
 • Controle werking veiligheidsventielen, afsluiters, kleppen, overstort- en afvoerleidingen.
 • Controle instellingen regel- en maximaal thermostaat, kamerthermostaat, weersafhankelijke regelaars en de brand schakelaar.
 • Controle instelling schakelklok en zo nodig op tijd zetten, wintertijd handhaven.
 • Reinigen van luchttoevoer- en afvoerroosters.
 • Controle van gasdruk (brander druk).

6. De installateur informeert de opdrachtgever tijdig, doch minimaal twee werkdagen van tevoren, over dag en tijdstip waarop met de uitvoering van het werk wordt begonnen.
7. Onderhoudswerkzaamheden zullen gedurende de normale werkuren van de installateur worden verricht. 
8. Onderhoudswerkzaamheden die buiten de normale werkuren worden verricht zullen worden berekend tegen de toeslagen op het uurtarief gedurende normale werkdagen als omschreven in de bijlage 'Tarieven'.

Storingen
9. De installateur verplicht zichzelf om binnen 24 uur de storing te onderzoeken en, indien redelijkerwijs mogelijk, op te heffen. Indien een storingsbeurt niet leidt tot het opheffen van de storing, doet de installateur onmiddellijk verslag van zijn bevindingen aan de opdrachtgever.
 

Dealer van Nefit

www.nefit .nl

 

Dealer van Vaillant

www.vaillant.nl

contact   |   Olaf Beek Installatieservice   |   Jhr Nedermeijer van Rosenthalweg 80   |   6862 ZX   |   Oosterbeek   |   Telefoon 06 54 266 155   |   disclaimer