Verwarming

Indien u een nieuwe gaskachel of gashaard geplaatst wil hebben, uw gaskachels wil vervangen door een nieuwe centraleverwarmingsinstallatie met CV-ketel, uw CV-installatie wil uitbreiden met vloerverwarming, uw CV-ketel met geiser wil laten vervangen door een nieuwe combiketel of een zonneboiler overweegt: Olaf Beek Installatieservice beschikt over ruime ervaring in deze dienstverlening.

De aanschaf van een nieuwe CV-ketel is vaak een keuze voor 15 jaar. Juist daarom is het heel belangrijk dat de nieuwe CV-ketel bij uw woonsituatie en CV-installatie past. Uiteraard kunt u zichzelf via het internet oriënteren, maar ik ben u daarbij graag van dienst. Neemt u gerust contact met mij op zodat ik de situatie bij u kan beoordelen en voor u een geheel vrijblijvende offerte maak.


Overzicht van wetenswaardigheden m.b.t. CV-ketels

Gesloten toestel vs open toestel
Gastoestellen kunnen we onderverdelen in gesloten en open toestellen. Een open toestel haalt de zuurstof die nodig is voor een volledige verbranding uit zijn directe omgeving. Ventilatie openingen zijn daarom absoluut noodzakelijk. Dit maakt het toestel minder veilig dan een gesloten toestel, die de zuurstof rechtstreeks van buiten haalt. Tegenwoordig worden dan ook voornamelijk gesloten toestellen verkocht.

HR-ketel / VR-ketel
HR staat voor hoog rendement, VR voor verbeterd rendement. Bij een oude conventionele CV-ketel wordt ongeveer 65% van het gasverbruik in bruikbare warmte omgezet. De overige 35% verdwijnt door de schoorsteen naar buiten! Bij een VR-ketel is dit verlies ongeveer 17%. Dus een rendement van ± 83%.
Bij HR-techniek condenseert de in het rookgas aanwezige waterdamp op het relatief koele oppervlak van een warmtewisselaar. De hierdoor vrijgekomen warmte wordt direct aan het CV-water afgegeven. Hierbij wordt het rookgas verlies tot een minimum gereduceerd. Het rendement van een HR-ketel bedraagt dan ook minimaal 90%! Dit komt niet alleen het milieu ten goede maar zeer zeker ook uw portemonnee!

Bovenwaarde / onderwaarde

Bij de verbranding van koolwaterstoffen (dus ook bij aardgas) is waterdamp één van de verbrandingsproducten. Bij het condenseren van deze waterdamp komt ook warmte vrij. Als bij het vaststellen van de energie inhoud van 1 m3 aardgas uitgegaan wordt van de warmte die vrijkomt bij de verbranding en de warmte die vrijkomt bij het condenseren van de waterdamp, spreekt men van de bovenwaarde. De calorische bovenwaarde van aardgas is 35,17 Megajoule per m3.

Als bij het vaststellen van de energie inhoud van 1 m3 aardgas alleen wordt uitgegaan van de warmte die vrijkomt bij de verbranding van het aardgas en dus de warmte van de waterdamp als restproduct wordt gezien, spreekt men van de onderwaarde. De calorische onderwaarde van aardgas is 31,65 MJ per m3.

Solo toestel
Een CV solo toestel is alleen geschikt voor verwarming en kan in tegenstelling tot een combi toestel geen warm water leveren. Op een solo toestel is overigens wel een losse boiler aan te sluiten.

Combiketel
Een combiketel kan voor zowel de centrale verwarming als voor de voorziening van warm water zorgen. We kennen combiketels met een platenwisselaar en combiketels met een kleine voorraad boiler. Combiketels met een platenwisselaar zijn zogenaamde doorstroom toestellen en houden geen warm water op voorraad,dit is hetzelfde principe als bij een geiser. Combiketels met een voorraad leveren over het algemeen iets sneller warm water, maar omdat ze heet water op voorraad houden verbruiken ze ook meer energie. Ze zijn vaak ook wat groter qua afmeting.

Solo toestel met losse boiler
Een solo toestel met boiler is een CV-ketel zonder warm watervoorziening waar een aparte boiler naast komt te hangen of te staan. Als deze boiler wordt verwarmd door de CV-ketel noemen we dit een indirect gestookte boiler. Verkrijgbaar in hangende en staande uitvoeringen.

We kennen ook direct gestookte boilers, ook wel gas boilers genoemd. De gasboiler heeft een eigen gasaansluiting en ook een eigen doorvoer naar buiten voor de afvoer van verbrandingsgas en eventueel toevoer van verbrandingslucht. Deze boilers zijn alleen verkrijgbaar in staande uitvoering.

De indirect gestookte boiler, dus aangesloten op het CV systeem heeft het vermogen van de CV-ketel tot zijn beschikking voor de productie van warm water. Dit vermogen is in de regel veel hoger dan het vermogen van de brander van een direct gestookte gasboiler. Hierdoor is de opwarm tijd van de gasboiler langer dan die van de indirect gestookte boiler. De indirect gestookte boiler behoeft in tegenstelling tot de gasboiler minder onderhoud. Als u een systeem heeft met een indirect gestookte boiler dan heeft u bij warm water vraag geen verwarming omdat warm water net als bij een combiketel voorrang heeft. Over het algemeen wordt deze beperking niet als hinderlijk ervaren.

Moduleren
Traploze regeling van het ketel vermogen, waardoor het energieverbruik exact op de warmte behoefte wordt afgesteld.

CW klasse
De afkorting staat voor Comfort Warm water. Het is een gaskeurmerk voor toestellen met een comfortabele warmwatervoorziening. Ingedeeld in klasse 1 tot en met 6, waarbij klasse 6 voor het hoogste comfort staat.

HR 107
Gaskeurmerk dat aangeeft dat een toestel dat in het bezit is van dit keurmerk in de hoogste rendementsklasse valt.

HR ww
Gaskeurmerk dat, naast CW, extra eisen stelt aan het warm water comfort van een HR combi-ketel en de energiezuinigheid, waarmee dit comfort wordt bereikt.

Naverwarming Zonneboiler (NZ)
Gaskeurmerk voor toestellen die geschikt zijn om als naverwarmer voor een zonneboiler systeem te fungeren.

Open Therm thermostaat
Voor de communicatie tussen thermostaat en ketel is een protocol ontwikkeld, het open therm systeem. Deze standaard zorgt ervoor dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van modulerende CV-ketels voor een nog lager energieverbruik.

contact   |   Olaf Beek Installatieservice   |   Jhr Nedermeijer van Rosenthalweg 80   |   6862 ZX   |   Oosterbeek   |   Telefoon 06 54 266 155   |   disclaimer