Loodgieterswerk

Sanitaire installatie
Olaf Beek Installatieservice heeft ruime ervaring in het realiseren van sanitaire installaties. Wij hebben al veel sanitair geplaatst en badkamers gerenoveerd en zien het als een uitdaging ook uw badkamer naar uw eigen wens te (ver)maken. Bel gerust voor advies of een vrijblijvende offerte.

Waterleiding
Voor het installeren van een waterleiding installatie in uw woonhuis, volgens de laatst geldende voorschriften.

Gasleiding
Ook voor het installeren van gasinstallaties in uw woonhuis, volgens de laatst geldende voorschriften, kunt u bij Olaf Beek Installatieservice terecht.

 


 

Loodgieter volgens Wikipedia
Loodgieter is een beroep dat zijn naam ontleent aan het gieten van stroken lood en loden pijpen. Deze stroken werden gebruikt om buizen waterdicht te maken.
Tegenwoordig is het werkgebied van een loodgieter een stuk ruimer, zo kan een loodgieter zich bezighouden met de aanleg en het onderhoud van sanitair, verwarmingsinstallaties, waterleidingen en/of riolering.
Het beroep van loodgieter is in de 20e eeuw sterk veranderd, een loodgieter moet immers ook steeds meer van computers afweten, aangezien CV-ketels, een belangrijk werkterrein van de loodgieter, steeds meer gebruikmaken van deze moderne technologie.

contact   |   Olaf Beek Installatieservice   |   Jhr Nedermeijer van Rosenthalweg 80   |   6862 ZX   |   Oosterbeek   |   Telefoon 06 54 266 155   |   disclaimer